sobota, 13 czerwca 2015

WPŁYW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO NA ZDROWIE


Od dawna wiadomo, iż promieniowanie elektromagnetyczne wzbudza cząsteczki wody w tkankach, powodując ich ogrzewanie. Obecnie obowiązujące standardy bezpieczeństwa zakładają, że jest to jedyny wpływ na organizm.

PEM (pola elektromagnetyczne, ang. EMF ElectroMagnetic Fields) wpływają na stan wiązań wapniowych na powierzchni komórek, syntezę DNA i podział komórek; zmianę rytmu okołodobowego procesów fizjologicznych; wpływają lub nawet zmieniają działanie niektórych enzymów; wpływają na działanie gruczołów, jak szyszynka, podwzgórze w mózgu, na produkcję pewnych neurotransmiterów, jak serotonina i dopamina; 

Zwiększają przepuszczalność bariery krew-mózg; wytwarzają odpowiedź stresową; nadmiernie wzbudzają układ odpornościowy, po czym dławią go i zmniejszają produkcję limfocytów T; powodują wzrost złośliwych guzów nowotworowych, zwłaszcza w okolicach centralnego układu nerwowego, krwi i szkielecie kostnym. Oczy, mózg i jądra wydają się być najbardziej podatne na efekty związane z ekspozycją na promieniowanie elektromagnetyczne. 

Choroba od fal radiowych występującA u osób zawodowo wystawionych na działanie PEM w zakresie RF/MW. Pośród objawów rozróżniano: zakłócenia centralnego układu nerwowego takie jak ból głowy, podatność na zmęczenie, zwiększone poirytowanie, zawroty głowy, senność, pocenie się, problemy z koncentracją, utraty pamięci, depresje, niestabilność emocjonalną, lekkie wstrząsy kończyn, arytmie serca, podwyższone ciśnienie krwi, utrata apetytu. 


Obserwowano również przerost tarczycy, łagodne guzy nadnerczy oraz różne stany zapalne. Rzadziej występowały halucynacje, bezsenność, mdlenie oraz problemy z trawieniem i organami wewnętrznymi.
Obserwowano także stymulację kanałów słuchowych podczas ekspozycji głowy na modulowane pulsacyjnie sygnały typu RF.2 komentarze: